Medelsvåra idafa-konstruktioner

Arabiska fraser översatta till svenska. 405 stycken idafa-konstruktioner. Svårighetsgrad: Medelsvåra. Klicka på ögat för detaljerad information om frasen. Klicka på ett arabiskt ord för detaljerad information om ordet.

Okategoriserade

Vad kan jag stå till tjänst med?
fyllnad av första halvraden i en versrad
fyllnad av andra halvraden i en versrad

Om du se en siffra efter meningen, är en extern källa upphovsperson. Om du klickar på siffran får du se källan.

Enkla

Medelsvåra

Avancerade