Arabiska för sko

Hidhaa'
ﺣِﺬَﺍﺀ
sko – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sko uttalas Hidhaa' och skrivs ﺣِﺬَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Så används ordet sko

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sko består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dhal som skrivs och uttalas dh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sko

Alla bokstäver i sko

ﺣِﺬَﺍﺀ
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺬ
ـﺎ
 
Ha
H
dhal
dh
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för sko består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺣِﺬَﺍﺀ och uttalas Hidhaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver