Arabiska för sluttning

safH
ﺳَﻔﺢ
sluttning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sluttning uttalas safH och skrivs ﺳَﻔﺢ.

Förutom grundformen finns sluttning i:

sufuuH
ﺳُﻔُﻮﺡ
sluttning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sluttning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sluttning består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sluttning

Alla bokstäver i sluttning

ﺳَﻔﺢ
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
fa
f
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för sluttning består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻔﺢ och uttalas safH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sluttning

fa3l blir safH

Vi har sett att det arabiska ordet för sluttning skrivs ﺳَﻔﺢ och uttalas safH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, f och H, blir ordet safH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sluttning