Arabiska för jacka, tunika

sutra
ﺳُﺘﺮَﺓ
jacka, tunika – femininum singular

Det arabiska ordet för jacka, tunika uttalas sutra och skrivs ﺳُﺘﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns jacka, tunika i:

sutar
ﺳُﺘَﺮ
jacka, tunika – femininum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet jacka, tunika

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jacka, tunika består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jacka, tunika

Alla bokstäver i jacka, tunika

ﺳُﺘﺮَﺓ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
ta
t
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för jacka, tunika består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﺘﺮَﺓ och uttalas sutra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jacka, tunika

fu3la blir sutra

Vi har sett att det arabiska ordet för jacka, tunika skrivs ﺳُﺘﺮَﺓ och uttalas sutra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är s, t och r, blir ordet sutra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jacka, tunika