Arabiska för anskaffande, vinnande

iktisaab
ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ
anskaffande, vinnande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anskaffande, vinnande uttalas iktisaab och skrivs ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anskaffande, vinnande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anskaffande, vinnande består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anskaffande, vinnande

Alla bokstäver i anskaffande, vinnande

ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
kaf
k
ta
t
sin
s
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för anskaffande, vinnande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ och uttalas iktisaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anskaffande, vinnande

ifti3aal blir iktisaab

Vi har sett att det arabiska ordet för anskaffande, vinnande skrivs ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ och uttalas iktisaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är k, s och b, blir ordet iktisaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anskaffande, vinnande