Arabiska för bäck, tabell

jadwal
ﺟَﺪﻭَﻝ
bäck, tabell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bäck, tabell uttalas jadwal och skrivs ﺟَﺪﻭَﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet bäck, tabell

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i bäck, tabell

ﺟَﺪﻭَﻝ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
dal
d
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bäck, tabell består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﺟَﺪﻭَﻝ och uttalas jadwal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver