Arabiska för distrikt, kommun

baladiyya
ﺑَﻠَﺪِﻳَّﺔ
distrikt, kommun – femininum singular

Det arabiska ordet för distrikt, kommun uttalas baladiyya och skrivs ﺑَﻠَﺪِﻳَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet distrikt, kommun

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet distrikt, kommun består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med distrikt, kommun

Alla bokstäver i distrikt, kommun

ﺑَﻠَﺪِﻳَّﺔ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
beh
b
lam
l
dal
d
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för distrikt, kommun består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻠَﺪِﻳَّﺔ och uttalas baladiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för distrikt, kommun

fa3al blir baladiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för distrikt, kommun skrivs ﺑَﻠَﺪِﻳَّﺔ och uttalas baladiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är b, l och d, blir ordet baladiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som distrikt, kommun