Arabiska för gods, handelsvara

sil3a
ﺳِﻠﻌَﺔ
gods, handelsvara – femininum singular

Det arabiska ordet för gods, handelsvara uttalas sil3a och skrivs ﺳِﻠﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gods, handelsvara i:

sila3
ﺳِﻠَﻊ
gods, handelsvara – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gods, handelsvara

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gods, handelsvara består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i gods, handelsvara

ﺳِﻠﻌَﺔ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
sin
s
lam
l
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gods, handelsvara består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﻠﻌَﺔ och uttalas sil3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gods, handelsvara

fi3la blir sil3a

Vi har sett att det arabiska ordet för gods, handelsvara skrivs ﺳِﻠﻌَﺔ och uttalas sil3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är s, l och 3, blir ordet sil3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gods, handelsvara