Arabiska för människa

'insaan
ﺇِﻧﺴَﺎﻥ
människa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för människa uttalas 'insaan och skrivs ﺇِﻧﺴَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet människa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet människa består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med människa

Alla bokstäver i människa

ﺇِﻧﺴَﺎﻥ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
nun
n
sin
s
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för människa består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺇِﻧﺴَﺎﻥ och uttalas 'insaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver