Arabiska för röd

'aHmar
ﺃَﺣﻤَﺮ
röd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för röd uttalas 'aHmar och skrivs ﺃَﺣﻤَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns röd i:

Hamraa'
ﺣَﻤﺮَﺍﺀ
röd – femininum singular
Hamraawaat
ﺣَﻤﺮَﺍﻭَﺍﺕ
röd – femininum plural
Humr
ﺣُﻤﺮ
röd – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Så används ordet röd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet röd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med röd

Alla bokstäver i röd

ﺃَﺣﻤَﺮ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Ha
H
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för röd består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻤَﺮ och uttalas 'aHmar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för röd

'af3al blir 'aHmar

Vi har sett att det arabiska ordet för röd skrivs ﺃَﺣﻤَﺮ och uttalas 'aHmar. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet 'aHmar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som röd