Arabiska för tid, tillfälle

marra
ﻣَﺮَّﺓ
tid, tillfälle – femininum singular

Det arabiska ordet för tid, tillfälle uttalas marra och skrivs ﻣَﺮَّﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tid, tillfälle i:

marraat
ﻣَﺮَّﺍﺕ
tid, tillfälle – femininum plural
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tid, tillfälle

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tid, tillfälle består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tid, tillfälle

Alla bokstäver i tid, tillfälle

ﻣَﺮَّﺓ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tid, tillfälle består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺮَّﺓ och uttalas marra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver