Arabiska för planta

nabta
ﻧَﺒﺘَﺔ
planta – femininum singular

Det arabiska ordet för planta uttalas nabta och skrivs ﻧَﺒﺘَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet planta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet planta består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med planta

Alla bokstäver i planta

ﻧَﺒﺘَﺔ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺔ
 
nun
n
beh
b
ta
t
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för planta består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺒﺘَﺔ och uttalas nabta.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för planta

fa3la blir nabta

Vi har sett att det arabiska ordet för planta skrivs ﻧَﺒﺘَﺔ och uttalas nabta. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, b och t, blir ordet nabta.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som planta