Arabiska för bedövningsmedel, narkotika

mukhaddir
ﻣُﺨَﺪِّﺭ
bedövningsmedel, narkotika – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bedövningsmedel, narkotika uttalas mukhaddir och skrivs ﻣُﺨَﺪِّﺭ.

Förutom grundformen finns bedövningsmedel, narkotika i:

mukhaddiraat
ﻣُﺨَﺪِّﺭَﺍﺕ
bedövningsmedel, narkotika – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet bedövningsmedel, narkotika

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedövningsmedel, narkotika består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedövningsmedel, narkotika

Alla bokstäver i bedövningsmedel, narkotika

ﻣُﺨَﺪِّﺭ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺮ
 
mim
m
kha
kh
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bedövningsmedel, narkotika består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺪِّﺭ och uttalas mukhaddir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver