Arabiska för kraft, topp

3izz
ﻋِﺰّ
kraft, topp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kraft, topp uttalas 3izz och skrivs ﻋِﺰّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kraft, topp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kraft, topp består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kraft, topp

Alla bokstäver i kraft, topp

ﻋِﺰّ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
 
ayn
3
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för kraft, topp består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﺰّ och uttalas 3izz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver