Arabiska för rättegång

maHkama
ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ
rättegång – femininum singular

Det arabiska ordet för rättegång uttalas maHkama och skrivs ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rättegång i:

maHaakim
ﻣَﺤَﺎﻛِﻢ
rättegång – femininum plural
Kategori: juridik
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet rättegång

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rättegång består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rättegång

Alla bokstäver i rättegång

ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻜـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻜـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
mim
m
Ha
H
kaf
k
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rättegång består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ och uttalas maHkama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rättegång

maf3ala blir maHkama

Vi har sett att det arabiska ordet för rättegång skrivs ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ och uttalas maHkama. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet maHkama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rättegång