Arabiska för ersättning, utbyte

tabdiil
ﺗَﺒﺪِﻳﻞ
ersättning, utbyte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ersättning, utbyte uttalas tabdiil och skrivs ﺗَﺒﺪِﻳﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ersättning, utbyte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ersättning, utbyte består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ersättning, utbyte

Alla bokstäver i ersättning, utbyte

ﺗَﺒﺪِﻳﻞ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
beh
b
dal
d
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ersättning, utbyte består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺒﺪِﻳﻞ och uttalas tabdiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ersättning, utbyte

taf3iil blir tabdiil

Vi har sett att det arabiska ordet för ersättning, utbyte skrivs ﺗَﺒﺪِﻳﻞ och uttalas tabdiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet tabdiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ersättning, utbyte