Arabiska för rörelse, vokal

Haraka
ﺣَﺮَﻛَﺔ
rörelse, vokal – femininum singular

Det arabiska ordet för rörelse, vokal uttalas Haraka och skrivs ﺣَﺮَﻛَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rörelse, vokal

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rörelse, vokal består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rörelse, vokal

Alla bokstäver i rörelse, vokal

ﺣَﺮَﻛَﺔ
ﺣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
Ha
H
ra
r
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rörelse, vokal består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺮَﻛَﺔ och uttalas Haraka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rörelse, vokal

fa3ala blir Haraka

Vi har sett att det arabiska ordet för rörelse, vokal skrivs ﺣَﺮَﻛَﺔ och uttalas Haraka. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet Haraka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rörelse, vokal