Arabiska för näste

3ushsh
ﻋُﺶّ
näste – maskulinum singular

Det arabiska ordet för näste uttalas 3ushsh och skrivs ﻋُﺶّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns näste i:

'a3shaash
ﺃَﻋﺸَﺎﺵ
näste – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet näste

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet näste består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i näste

ﻋُﺶّ
ﻋـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för näste består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺶّ och uttalas 3ushsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver