Arabiska för flygande, fågel

Taa'ir
ﻃَﺎﺋِﺮ
flygande, fågel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flygande, fågel uttalas Taa'ir och skrivs ﻃَﺎﺋِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flygande, fågel i:

Tuyuur
ﻃُﻴُﻮﺭ
flygande, fågel – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet flygande, fågel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flygande, fågel består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flygande, fågel

Alla bokstäver i flygande, fågel

ﻃَﺎﺋِﺮ
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺮ
 
Ta
T
alef
'
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för flygande, fågel består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺋِﺮ och uttalas Taa'ir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver