Arabiska för onsdag

'arbi3aa'
ﺃَﺭﺑِﻌَﺎﺀ
onsdag –

Det arabiska ordet för onsdag uttalas 'arbi3aa' och skrivs ﺃَﺭﺑِﻌَﺎﺀ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet onsdag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet onsdag består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med onsdag

Alla bokstäver i onsdag

ﺃَﺭﺑِﻌَﺎﺀ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
 
alif hamza
'
ra
r
beh
b
ayn
3
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för onsdag består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﺑِﻌَﺎﺀ och uttalas 'arbi3aa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver