Arabiska för publicering, skrivande

ta'liif
ﺗَﺄﻟِﻴﻒ
publicering, skrivande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för publicering, skrivande uttalas ta'liif och skrivs ﺗَﺄﻟِﻴﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet publicering, skrivande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet publicering, skrivande består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med publicering, skrivande

Alla bokstäver i publicering, skrivande

ﺗَﺄﻟِﻴﻒ
ﺗـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
alif hamza
'
lam
l
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för publicering, skrivande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺄﻟِﻴﻒ och uttalas ta'liif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för publicering, skrivande

taf3iil blir ta'liif

Vi har sett att det arabiska ordet för publicering, skrivande skrivs ﺗَﺄﻟِﻴﻒ och uttalas ta'liif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är ', l och f, blir ordet ta'liif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som publicering, skrivande