Arabiska för ära

sharaf
ﺷَﺮَﻑ
ära – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ära uttalas sharaf och skrivs ﺷَﺮَﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ära

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ära består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ära

Alla bokstäver i ära

ﺷَﺮَﻑ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ära består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﻑ och uttalas sharaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver