Arabiska för slag

Darba
ﺿَﺮﺑَﺔ
slag – femininum singular

Det arabiska ordet för slag uttalas Darba och skrivs ﺿَﺮﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet slag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slag består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slag

Alla bokstäver i slag

ﺿَﺮﺑَﺔ
ﺿـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
Dad
D
ra
r
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slag består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﺮﺑَﺔ och uttalas Darba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slag

fa3la blir Darba

Vi har sett att det arabiska ordet för slag skrivs ﺿَﺮﺑَﺔ och uttalas Darba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är D, r och b, blir ordet Darba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slag