Arabiska för frukt

faakiha
ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ
frukt – femininum singular

Det arabiska ordet för frukt uttalas faakiha och skrivs ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns frukt i:

fiwaakih
ﻓِﻮَﺍﻛِﻪ
frukt – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet frukt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frukt består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kaf som skrivs och uttalas k och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i frukt

ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ
ﻓـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
fa
f
alef
kaf
k
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för frukt består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ och uttalas faakiha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver