Arabiska för ko

baqara
ﺑَﻘَﺮَﺓ
ko – femininum singular

Det arabiska ordet för ko uttalas baqara och skrivs ﺑَﻘَﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ko i:

baqaraat
ﺑَﻘَﺮَﺍﺕ
ko – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ko

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ko består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, qaf som skrivs och uttalas q och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ko

ﺑَﻘَﺮَﺓ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺔ
 
beh
b
qaf
q
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ko består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻘَﺮَﺓ och uttalas baqara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ko

fa3ala blir baqara

Vi har sett att det arabiska ordet för ko skrivs ﺑَﻘَﺮَﺓ och uttalas baqara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, q och r, blir ordet baqara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ko