Arabiska för syster

'ukht
ﺃُﺧﺖ
syster – femininum singular

Det arabiska ordet för syster uttalas 'ukht och skrivs ﺃُﺧﺖ.

Om ljudfilerna
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv.

Så används ordet syster

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet syster består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , kha som skrivs och uttalas kh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med syster

Alla bokstäver i syster

ﺃُﺧﺖ
ﺧـ
ـﺖ
 
ﺧـ
ـﺖ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
alif hamza
'
kha
kh
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för syster består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t. Ordet skrivs därför ﺃُﺧﺖ och uttalas 'ukht.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver