Arabiska för ord

kalima
ﻛَﻠِﻤَﺔ
ord – femininum singular

Det arabiska ordet för ord uttalas kalima och skrivs ﻛَﻠِﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ord i:

kalimaat
ﻛَﻠِﻤَﺎﺕ
ord – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ord

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ord består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ord

Alla bokstäver i ord

ﻛَﻠِﻤَﺔ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
kaf
k
lam
l
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ord består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛَﻠِﻤَﺔ och uttalas kalima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ord

fa3ila blir kalima

Vi har sett att det arabiska ordet för ord skrivs ﻛَﻠِﻤَﺔ och uttalas kalima. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet kalima.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ord