Arabiska för Egypten

miSr
ﻣِﺼﺮ
Egypten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för Egypten uttalas miSr och skrivs ﻣِﺼﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: egennamn. Mönster: verbalnomen

Så används ordet Egypten

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet Egypten består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med Egypten

Alla bokstäver i Egypten

ﻣِﺼﺮ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
mim
m
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för Egypten består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺼﺮ och uttalas miSr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för Egypten

fi3l blir miSr

Vi har sett att det arabiska ordet för Egypten skrivs ﻣِﺼﺮ och uttalas miSr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är m, S och r, blir ordet miSr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som Egypten