Arabiska för morot

jazara
ﺟَﺰَﺭَﺓ
morot – femininum singular

Det arabiska ordet för morot uttalas jazara och skrivs ﺟَﺰَﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns morot i:

jazar
ﺟَﺰَﺭ
morot – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet morot

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet morot består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med morot

Alla bokstäver i morot

ﺟَﺰَﺭَﺓ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ـﺮ
ـﺔ
 
jim
j
zayn
z
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för morot består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺰَﺭَﺓ och uttalas jazara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för morot

fa3ala blir jazara

Vi har sett att det arabiska ordet för morot skrivs ﺟَﺰَﺭَﺓ och uttalas jazara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är j, z och r, blir ordet jazara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som morot