Arabiska för bara, ensam, unik

waHiid
ﻭَﺣِﻴﺪ
bara, ensam, unik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bara, ensam, unik uttalas waHiid och skrivs ﻭَﺣِﻴﺪ.

Förutom grundformen finns bara, ensam, unik i:

waHiida
ﻭَﺣِﻴﺪَﺓ
bara, ensam, unik – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bara, ensam, unik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bara, ensam, unik består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bara, ensam, unik

Alla bokstäver i bara, ensam, unik

ﻭَﺣِﻴﺪ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
waw
w
Ha
H
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bara, ensam, unik består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺣِﻴﺪ och uttalas waHiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bara, ensam, unik

fa3iil blir waHiid

Vi har sett att det arabiska ordet för bara, ensam, unik skrivs ﻭَﺣِﻴﺪ och uttalas waHiid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är w, H och d, blir ordet waHiid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bara, ensam, unik