Arabiska för linje

khaTT
ﺧَﻂّ
linje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för linje uttalas khaTT och skrivs ﺧَﻂّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns linje i:

khuTuuT
ﺧُﻄُﻮﻁ
linje – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet linje

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet linje består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med linje

Alla bokstäver i linje

ﺧَﻂّ
ﺧـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för linje består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻂّ och uttalas khaTT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver