Arabiska för farbror

3amm
ﻋَﻢّ
farbror – maskulinum

Det arabiska ordet för farbror uttalas 3amm och skrivs ﻋَﻢّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns farbror i:

'a3maam
ﺃَﻋﻤَﺎﻡ
farbror – maskulinum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet farbror

kusin (farbrors son)

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet farbror består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med farbror

Alla bokstäver i farbror

ﻋَﻢّ
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för farbror består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻢّ och uttalas 3amm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver