Arabiska för centrum, mitt

muntaSaf
ﻣُﻨﺘَﺼَﻒ
centrum, mitt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för centrum, mitt uttalas muntaSaf och skrivs ﻣُﻨﺘَﺼَﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet centrum, mitt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet centrum, mitt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med centrum, mitt

Alla bokstäver i centrum, mitt

ﻣُﻨﺘَﺼَﻒ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
nun
n
ta
t
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för centrum, mitt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﺼَﻒ och uttalas muntaSaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för centrum, mitt

mufta3al blir muntaSaf

Vi har sett att det arabiska ordet för centrum, mitt skrivs ﻣُﻨﺘَﺼَﻒ och uttalas muntaSaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är n, S och f, blir ordet muntaSaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som centrum, mitt