Arabiska för bror

'akhkh
ﺃَﺥّ
bror – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bror uttalas 'akhkh och skrivs ﺃَﺥّ.

Om ljudfilerna
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv.

Så används ordet bror

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bror består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , kha som skrivs och uttalas kh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bror

Alla bokstäver i bror

ﺃَﺥّ
 
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
alif hamza
'
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för bror består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh. Ordet skrivs därför ﺃَﺥّ och uttalas 'akhkh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver