Arabiska för mat

Ta3aam
ﻃَﻌَﺎﻡ
mat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mat uttalas Ta3aam och skrivs ﻃَﻌَﺎﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mat i:

'aT3ima
ﺃَﻃﻌِﻤَﺔ
mat – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mat består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mat

Alla bokstäver i mat

ﻃَﻌَﺎﻡ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ta
T
ayn
3
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för mat består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻌَﺎﻡ och uttalas Ta3aam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mat

fa3aal blir Ta3aam

Vi har sett att det arabiska ordet för mat skrivs ﻃَﻌَﺎﻡ och uttalas Ta3aam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är T, 3 och m, blir ordet Ta3aam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mat