Arabiska för halv

niSf
ﻧِﺼﻒ
halv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för halv uttalas niSf och skrivs ﻧِﺼﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns halv i:

'anSaaf
ﺃَﻧﺼَﺎﻑ
halv – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet halv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet halv består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med halv

Alla bokstäver i halv

ﻧِﺼﻒ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
nun
n
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för halv består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﺼﻒ och uttalas niSf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för halv

fi3l blir niSf

Vi har sett att det arabiska ordet för halv skrivs ﻧِﺼﻒ och uttalas niSf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är n, S och f, blir ordet niSf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som halv