Arabiska för klo

mikhlab
ﻣِﺨﻠَﺐ
klo – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klo uttalas mikhlab och skrivs ﻣِﺨﻠَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klo i:

makhaalib
ﻣَﺨَﺎﻟِﺐ
klo – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet klo

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klo består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i klo

ﻣِﺨﻠَﺐ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
kha
kh
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för klo består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺨﻠَﺐ och uttalas mikhlab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver