Arabiska för pelare

3amuud
ﻋَﻤُﻮﺩ
pelare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pelare uttalas 3amuud och skrivs ﻋَﻤُﻮﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pelare i:

3iwaamid
ﻋِﻮَﺍﻣِﺪ
pelare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pelare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pelare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pelare

Alla bokstäver i pelare

ﻋَﻤُﻮﺩ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺪ
 
ayn
3
mim
m
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för pelare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻤُﻮﺩ och uttalas 3amuud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pelare

fa3uul blir 3amuud

Vi har sett att det arabiska ordet för pelare skrivs ﻋَﻤُﻮﺩ och uttalas 3amuud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är 3, m och d, blir ordet 3amuud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pelare