Arabiska för val

intikhaab
ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ
val – maskulinum singular

Det arabiska ordet för val uttalas intikhaab och skrivs ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns val i:

intikhaabaat
ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺑَﺎﺕ
val – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet val

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet val består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kha som skrivs och uttalas kh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med val

Alla bokstäver i val

ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
nun
n
ta
t
kha
kh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för val består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ och uttalas intikhaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver