Arabiska för anställd

muwaZZaf
ﻣُﻮَﻇَّﻒ
anställd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anställd uttalas muwaZZaf och skrivs ﻣُﻮَﻇَّﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns anställd i:

muwaZZafa
ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺔ
anställd – femininum singular
muwaZZafaat
ﻣُﻮَﻇَّﻔَﺎﺕ
anställd – femininum plural
muwaZZafuuna
ﻣُﻮَﻇَّﻔُﻮﻥَ
anställd – maskulinum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet anställd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anställd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anställd

Alla bokstäver i anställd

ﻣُﻮَﻇَّﻒ
ﻣـ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
waw
w
Za
Z
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för anställd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﻇَّﻒ och uttalas muwaZZaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anställd

mufa33al blir muwaZZaf

Vi har sett att det arabiska ordet för anställd skrivs ﻣُﻮَﻇَّﻒ och uttalas muwaZZaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är w, Z och f, blir ordet muwaZZaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anställd