Arabiska för chaufför

saa'iq
ﺳَﺎﺋِﻖ
chaufför – maskulinum singular

Det arabiska ordet för chaufför uttalas saa'iq och skrivs ﺳَﺎﺋِﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns chaufför i:

saa'iqa
ﺳَﺎﺋِﻘَﺔ
chaufför – femininum singular
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet chaufför

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet chaufför består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med chaufför

Alla bokstäver i chaufför

ﺳَﺎﺋِﻖ
ﺳـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
alef
'
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för chaufför består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺋِﻖ och uttalas saa'iq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver