Arabiska alfabetet

Bokstäverna i det arabiska alfabetet skrivs ihop. Därför har varje bokstav två eller fyra olika former. Vilken form som används beror på om bokstaven kommer i början, mitten eller slutet av ordet, och vilka andra bokstäver som finns omkring. Det är inte så komplierat som det låter. Prova vår introduktion till att skriva på arabiska så får du se.

See the letter
alef
ـﺎ
See the letter
beh
b
ـﺐ
ـﺒـ
ﺑـ
See the letter
ta
t
ـﺖ
ـﺘـ
ﺗـ
See the letter
tha
th
ـﺚ
ـﺜـ
ﺛـ
See the letter
jim
j
ـﺞ
ـﺠـ
ﺟـ
See the letter
Ha
H
ـﺢ
ـﺤـ
ﺣـ
See the letter
kha
kh
ـﺦ
ـﺨـ
ﺧـ
See the letter
dal
d
ـﺪ
See the letter
dhal
dh
ـﺬ
See the letter
ra
r
ـﺮ
See the letter
zayn
z
ـﺰ
See the letter
sin
s
ـﺲ
ـﺴـ
ﺳـ
See the letter
shin
sh
ـﺶ
ـﺸـ
ﺷـ
See the letter
Sad
S
ـﺺ
ـﺼـ
ﺻـ
See the letter
Dad
D
ـﺾ
ـﻀـ
ﺿـ
See the letter
Ta
T
ـﻂ
ـﻄـ
ﻃـ
See the letter
Za
Z
ـﻆ
ـﻈـ
ﻇـ
See the letter
ayn
3
ـﻊ
ـﻌـ
ﻋـ
See the letter
ghayn
gh
ـﻎ
ـﻐـ
ﻏـ
See the letter
fa
f
ـﻒ
ـﻔـ
ﻓـ
See the letter
qaf
q
ـﻖ
ـﻘـ
ﻗـ
See the letter
kaf
k
ـﻚ
ـﻜـ
ﻛـ
See the letter
lam
l
ـﻞ
ـﻠـ
ﻟـ
See the letter
mim
m
ـﻢ
ـﻤـ
ﻣـ
See the letter
nun
n
ـﻦ
ـﻨـ
ﻧـ
See the letter
ha
h
ـﻪ
ـﻬـ
ﻫـ
See the letter
waw
w
ـﻮ
See the letter
ya
y
ـﻲ
ـﻴـ
ﻳـ