Arabiska för hoppande

qafz
ﻗَﻔﺰ
hoppande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hoppande uttalas qafz och skrivs ﻗَﻔﺰ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hoppande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hoppande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hoppande

Alla bokstäver i hoppande

ﻗَﻔﺰ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺰ
 
qaf
q
fa
f
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för hoppande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻔﺰ och uttalas qafz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hoppande

fa3l blir qafz

Vi har sett att det arabiska ordet för hoppande skrivs ﻗَﻔﺰ och uttalas qafz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, f och z, blir ordet qafz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hoppande