Arabiska för ledning

tadbiir
ﺗَﺪﺑِﻴﺮ
ledning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ledning uttalas tadbiir och skrivs ﺗَﺪﺑِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ledning i:

tadbiiraat
ﺗَﺪﺑِﻴﺮَﺍﺕ
ledning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ledning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ledning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ledning

Alla bokstäver i ledning

ﺗَﺪﺑِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
dal
d
beh
b
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ledning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪﺑِﻴﺮ och uttalas tadbiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ledning

taf3iil blir tadbiir

Vi har sett att det arabiska ordet för ledning skrivs ﺗَﺪﺑِﻴﺮ och uttalas tadbiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är d, b och r, blir ordet tadbiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ledning