Arabiska för tal

kalaam
ﻛَﻠَﺎﻡ
tal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tal uttalas kalaam och skrivs ﻛَﻠَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tal

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tal består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tal

Alla bokstäver i tal

ﻛَﻠَﺎﻡ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
lam
l
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för tal består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻠَﺎﻡ och uttalas kalaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tal

fa3aal blir kalaam

Vi har sett att det arabiska ordet för tal skrivs ﻛَﻠَﺎﻡ och uttalas kalaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet kalaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tal