Arabiska för experiment, prov, test

ikhtibaar
ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ
experiment, prov, test – maskulinum singular

Det arabiska ordet för experiment, prov, test uttalas ikhtibaar och skrivs ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns experiment, prov, test i:

ikhtibaaraat
ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭَﺍﺕ
experiment, prov, test – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet experiment, prov, test

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet experiment, prov, test består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med experiment, prov, test

Alla bokstäver i experiment, prov, test

ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
kha
kh
ta
t
beh
b
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för experiment, prov, test består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ och uttalas ikhtibaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver