Arabiska för kvalitet

naw3iyya
ﻧَﻮﻋِﻴَّﺔ
kvalitet – femininum singular

Det arabiska ordet för kvalitet uttalas naw3iyya och skrivs ﻧَﻮﻋِﻴَّﺔ.

Förutom grundformen finns kvalitet i:

naw3iyyaat
ﻧَﻮﻋِﻴَّﺎﺕ
kvalitet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kvalitet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvalitet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvalitet

Alla bokstäver i kvalitet

ﻧَﻮﻋِﻴَّﺔ
ﻧـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
nun
n
waw
w
ayn
3
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kvalitet består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻮﻋِﻴَّﺔ och uttalas naw3iyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kvalitet

fa3l blir naw3iyya

Vi har sett att det arabiska ordet för kvalitet skrivs ﻧَﻮﻋِﻴَّﺔ och uttalas naw3iyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet naw3iyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kvalitet