Arabiska för själ, själv

nafs
ﻧَﻔﺲ
själ, själv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för själ, själv uttalas nafs och skrivs ﻧَﻔﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns själ, själv i:

nufuus
ﻧُﻔُﻮﺱ
själ, själv – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet själ, själv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet själ, själv består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med själ, själv

Alla bokstäver i själ, själv

ﻧَﻔﺲ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
nun
n
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för själ, själv består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻔﺲ och uttalas nafs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för själ, själv

fa3l blir nafs

Vi har sett att det arabiska ordet för själ, själv skrivs ﻧَﻔﺲ och uttalas nafs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet nafs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som själ, själv