Arabiska för bly

raSaaS
ﺭَﺻَﺎﺹ
bly – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bly uttalas raSaaS och skrivs ﺭَﺻَﺎﺹ.

Om ljudfilerna
Kategori: metall
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bly

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bly består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bly

Alla bokstäver i bly

ﺭَﺻَﺎﺹ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ra
r
Sad
S
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för bly består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺻَﺎﺹ och uttalas raSaaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver