Arabiska för burk, låda

3ulba
ﻋُﻠﺒَﺔ
burk, låda – femininum singular

Det arabiska ordet för burk, låda uttalas 3ulba och skrivs ﻋُﻠﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns burk, låda i:

3ulab
ﻋُﻠَﺐ
burk, låda – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet burk, låda

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet burk, låda består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med burk, låda

Alla bokstäver i burk, låda

ﻋُﻠﺒَﺔ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för burk, låda består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﻠﺒَﺔ och uttalas 3ulba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för burk, låda

fu3la blir 3ulba

Vi har sett att det arabiska ordet för burk, låda skrivs ﻋُﻠﺒَﺔ och uttalas 3ulba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är 3, l och b, blir ordet 3ulba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som burk, låda